ბოლნისი წელს უკვე მეორედ გახდა საქართველოში საუკეთესო პრაქტიკის მქონე მუნიციპალიტეტი, ნომინაციაში ,,მუნიციპალური სოციალური პროგრამები მოწყვლადი ჯგუფებისთვის”.
საქართველოდან 38 პროექტი იქნა წარდგენილი და აქედან მხოლოდ 5 მუნიციპალიტეტი გახდა გამარჯვებული: ბოლნისი, ქუთაისი, ცაგერი, ზუგდიდი და ბათუმი.