ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამწვანების სამსახურმა ე.წ. სასროლეთის ტერიტორიასა და „მომავლის ბაღში“ გამწვანების მასშტაბური სამუშაოები განახორციელა, საერთო ჯამში 800 ნერგი დაირგო.
გამწვანების აქციაში, თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერი დავით შერაზადიშვილიც ჩაერთო.
აქციის ფარგლებში 100 ძირი ფშატი, 200 ძირი საპნის ხე, 100 ცაცხვი, 100 ნეკერჩხალი, 200 ძირი იფანი, და 100ძირი თრიმლი დაირგო.