[:en]

bu yaxınlarda, xüsusən Mushavani kəndindəki tibbi işçilərinə edilən hücumdan sonra etnik azlıq qruplarımızdan birinə qarşı nifrət ifadələrinin istifadəsi faktları gücləndi və nisbətən şiddətləndi.

Qeyd etmək lazımdır ki, bu həssas sahədə çalışan bəzi siyasi qüvvələrin və müxtəlif təşkilatların nümayəndələri, vey a bəzi şəxslər fürsəti ldən verməyib və bu cür qəbuledilməz şərhləri kütləvi şəkildə şərh tməklə, onsuz da çətin və incə məsələni daha da gərginləşdirdi.

Biz çox yaxşı başa düşürük ki, siyasi canlanma və özünü həyata keçirmək üçün bu çox həssas mövzudan danışmaqdan çəkinmirlər və ölkəmizin başqa bir bölgəsinə atəş atmağa hazırdırlar.

Hər kəsə xatırlatmaq istərdim ki, Müşavanidəki yerli dağıdıcı qrupun hərəkətləri ilk növbədə Azərbaycan icması tərəfindən qınanıldl və günahkarlara layiqli cavab verildi.

Bizim etnik Azərbaycanlı olan vətəndaşlarımızın, vətənimizin ümumi quruculuğunada davam edən proseslərdə onlarında payı var və bu məsuliyyət payını yaxşı dərk edirlər.

Məhz bu şəraitdə ümumi vətənimizin maraqları naminə hamıdan xahiş etmək istəyirəm ki, bu çətin vəziyyətdə bir-birinizə qarşı nifrət dolu ifadələr işlətməyin və qarşılıqlı dəstək və həmrəylik sayəsində problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün birlikdə çalışaq.

[:]