Bolnisi Bələdiyyəsinin 2021-2023-cü illər üçün “Gənclik İnkişaf Strategiyası” fəaliyyət planının ictimai müzakirəsi bu gün Bolnisi Bələdiyyəsinin konfrans salonunda keçirildi.Qeyd olunan sənəd, Bolnisi Bələdiyyəsində yaşayan gənclər üçün bərabər, əlçatan və maksimum dərəcədə uyğunlaşdırılmış bir mühit yaratmağı hədəfləyir. Gənclərin iştirakını və bələdiyyənin inkişaf fəaliyyətlərinə cəlb olunmasını artırmaq.İctimai müzakirədə Təhsil Resurs Mərkəzinin rəhbəri, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, gənclər, Şəhər Şurasının üzvləri və Bələdiyyə Gənclər sahəsində çalışan əməkdaşları iştirak etdilər. Sözügedən sənəd Bolnisi Bələdiyyəsi ilə “Gənclik Agentliyi” arasındakı əməkdaşlıq əsasında hazırlanmışdır.Sənəd, fəaliyyət planı ilə birlikdə təsdiq üçün Şəhər Şurasına təqdim ediləcək.

20206 გაზიარებამომწონსკომენტარიგაზიარება