5 სექტემბერს საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა

0
196

მიმდინარე წლის 5 სექტემბერს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა.

სხდომას უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე თამაზ ჟორჟოლიანი. განხილული იყო სამი საკითხი:

1. ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხის დამტკიცებისა და თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრის შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 21 თებერვლის №5 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“

2. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერისთვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლით, სარგებლობის უფლებით გაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“

3. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტის ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“, სამივე საკითხზე მიღებული იქნა დადებითი გადაწყვეტილება.

წინა სტატიაბოლნისში მიწის სისტემურ რეგისტრაციაზე საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართა
შემდეგი სტატიავიოლინოს წრე ბოლნისის სამუსიკო სკოლაში