ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით ჩასატარებელი სამუშაოების ნუსხა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადაეგზავნა დასამტკიცებლად

0

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახურს მზად აქვს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან შესათანხმებელი ნუსხა, რომლის დამტკიცებისთანავე გაფორმდება ხელშეკრულება საპროექტო ორგანიზაციებთან და დაიწყება პროექტების შესყიდვების პროცესი. პროცესის დასრულების შემდეგ მოხდება სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა.

„დიდი ალბათობაა რომ სამინისტრო კორექტირების გარეშე დაგვიმტკიცებს სოფლის განვითარების პროგრამით განსახორციელებელი სამუშაოების ნუსხას“. _ განაცხადა bolnisi.ge-თან ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა კონსტანტინე კორძაძემ.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტების შესარჩევად, სოფლის კრებები 26 თებერვალს დაიწყო. ადგილობრივმა ხელმძღვანელობამ 53 სოფლის მაცხოვრებლებთან გამართა კრებები და პრიორიტეტები შეარჩია.

„სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ ფარგლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ადგილობრივი პროექტების განსახორციელებლად 50 მილიონი ლარი გამოიყო. პროგრამით გათვალისწინებული თანხის ფარგლებში მოხდება სოფლების პირველი რიგის  საჭიროებების დაკმაყოფილება. 2014 წელს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფლებს 1 266 940 ლარი მოხმარდება.

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით განსახორციელებელი პროექტების შეთანხმების ცხრილი

ტერიტორიული ორგანო სოფელი პროექტის დასახელება პროექტის სავარაუდო ღირებულება შენიშვნა
1 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი დისველი სავარგულების შემოღობვის სამუშაოები 12928  
2 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი დ. კაზრეთი სკვერების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 96272  
3   დ. კაზრეთი შიდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 40000  
4 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ბალიჭი ჭაბურღილის ქსელის მოწყობის სამუშაოები 24499  
5 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი თამარისი კორპუსებში კანალიზაციისა და სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 17999  
6 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ცურტავი შიდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 36517  
7 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ცურტავი სასმელი წყლის საქაჩი ტუმბოს მოწყობის სამუშაოები 10000  
8 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ფარიზი სასმელიწყლისქსელისსარეაბ.სამუშაოები 30686  
9 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ქვ. ბოლნისი სარწყავი სისტემის ქსელის მოწყობის სამუშაოები 67670  
10 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ქვ ბოლნისი სასმელი წყლის ქსელისა და რეზერვუარის მოწყობის სამუშაოები 49000  
11 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ნახიდური სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 40085  
12 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ნახიდური სოფლის შიდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 40000  
13 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ხიდისყური სასმელი წყლის რეზერვუარის და ქსელის მოწყობის სამუშაოები 17999  
14 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ბალახაური სასმელი წყლის რეზერვუარის დაქსელვის სამუშაოები 13829  
15 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი მუხრანა სასმელი წყლის რეზერვუარის დაქსელვის სამუშაოები 18697  
16 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ჭაპალა არსებული მოქმედი სასმელი წყლის რეზერვუარის გაწმენდა 31831  
17 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი მწყნეთი სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 8353  
18 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი მამხუტი შიდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 42287  
19 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ქვ. არქევანი სასმელი წყლის რეზერვუარიების ქსელის მოწყობა 19826  
20 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ზ.არქევანი სოფლის შიდა გზის შეკეთების სამუშაოები 14827  
21 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ხატავეთი სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები 7572  
22 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი აკაურთა რიტუალების სახლის მშენებლობის II ეტაპი 25293  
23 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ძვ.ქვეში შიდა გზის მოასფალტების სამუშაოები 39727  
24 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ძეძვნარიანი სასმელი წყლის რეზერვუარისა და ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 16725  
25 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ფოცხვერიანი არსებულ რიტუალების სახლზე სამზარეულის მიშენება 16665  
26 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი გეტა არსებული რიტუალების სახლის მშენებლობის II ეტაპი 17387  
27 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ბერთაკარი გზის რეაბილიტაცია 8606  
28 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი იწრია ხევზე გადასასვლელი ბოგირის სარეაბილიტაციო სამუაოები 7945  
29 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სენები სასმელი წყლის სარებილიტაციო სამუშაოები 5971  
30 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ტალავერი სასმელი წყლის რეზერვუარის სარეაბილიტაციო და ჭაბურღილის მოწყობის სამუშაოები 93726  
31 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სავანეთი სასაფლაოს შემოღობვის სამუშაოები 29427  
32 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი პატარა დარბაზი სოფლისკენ მიმავალი გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 4168  
33 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი დარბაზი ცენტრალური გზის მოასფალტების სამუშაოები 57550  
34 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი წიფორი რიტუალების სახლის რემონტი 13408  
35 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ხახალაჯვარი გარე განათების მოწყობა 8846  
36 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ჭრეში სოფლის სასაფლაოს შემოღობვა 5743  
37 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ტანძია ზემო ტანძიის რიტუალების სახლის გარემონტება 7786  
38 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ტანძია ქვემო ტანძიის რიტუალების სახლისთვის მაგიდის და სკამების შეძენა 7786  
39 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი რატევანი რიტუალების სახლში სამზარეულოს მოწყობის სამუშაოები 32227  
40 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ზვარეთი რიტუალების სახლის მშენებლობის  II ეტაპი 14742  
41 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ქვეში არსებული არხის რეაბილიტაციის სამუშაოები 13829  
42 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ჯავშანიანი სოფლის შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები 18697  
43 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი კიანეთი შიდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 13529  
44 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი მუშევანი რიტუალების სახლის მშენებლობის II ეტაპი 28105  
45 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი საბერეთი შიდა გზის შეკეთების სამუაოები 5382  
46 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი რაჭისუბანი სარწყავი წყლის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 18817  
47 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ხატისოფელი სასმელი წყლის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 13132  
48 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სამტრედო სარწყავი წყლის ქსელის მოწყობის სამუშაოები 16509  
49 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ვანათი რიტუალების სახლის მშენებლობის II ეტაპი 14730  
50 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სოფელ ბოლნისი შიდა გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 38922  
51 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ზ.ბოლნისი არსებული რიტუალების სახლის რემონტი 13408  
52 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სამწვერისი რიტუალების სახლის სარეაბილიტაციო სამუშაოების II ეტაპი 9207  
53 ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ფოლადაური სარყავი არხის მოწყობის სამუშაოები 8065  
Share.

Comments are closed.