19 სექტემბერს საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა

0
143

მიმდინარე წლის 19 სექტემბერს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა გაიმართა. სხდომას უძღვებოდა საკრებულოს თავმჯდომარე, თამაზ ჟორჟოლიანი.

განხილული იყო ხუთი საკითხი:

1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში დასახლებების საერთო კრების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 15 თებერვლის №14 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“;

2. “ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტის ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ”;

3. “ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების შპს „საქართველოს მყარი ნარჩენების მართვის კომპანიისათვის“ უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ”;

4. “ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერისთვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სასყიდლით, სარგებლობის უფლებით გაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”;

5. “ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ, საკუთრების უფლებით გადაცემის შესახებ”. ხუთივე საკითხზე მიღებული იქნა დადაებითი გადაწყვეტილება.

წინა სტატია“წიგნის ბუდე” ბოლნისში
შემდეგი სტატიაბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერიასა დაის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა