კონტაქტი

მისამართი: ქ. ბოლნისი, სულხან-საბა ორბელიანის ქ.#106

ტელეფონი: 599 859625

ელ – ფოსტა: bolnisi.ge@gmail.com

შპს „გაზეთ ბოლნისი“

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი BAGAGE22

ანგ. GE88BG0000000318900500

ს/კ 225374387