იჩქარეთ!

0
161

სამოქალაქო ბიუჯეტორება: „დაგეგმე შენი ბიუჯეტის“ ფარგლებში საპროექტი წინადადებების წარმოდგენა შესაძლებელია 10 აგვისტომდე.
დღეისათვის მოსახლეობისგან 100-ზე მეტი საპროექტი წინადადებაა შემოსული.
საპროექტო წინადადება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:
• საპროექტო წინადადების განხორციელება უნდა იგეგმებოდეს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე;
• საპროექტო წინადადების განხორციელება უნდა შედიოდეს თვითმმართველობის საკუთარ უფლებამოსილებებში;
• საპროექტო წინადადების განსახორციელებლად საჭირო სავარაუდო თანხა არ უნდა აღემატებოდეს 300 000 ლარს.
• წინადადებით შემოთავაზებული პროექტი არ უნდა იყოს მიმდინარე, ან ისედაც ჩადებული ბიუჯეტში (ბიუჯეტის პროექტში);
• პროექტის განხორციელება უნდა იყოს ტექნიკურად შესაძლებელი (მაგალითად, სათამაშო მოედნისთვის უნდა არსებობდეს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთი).
პროექტები, რომელიც ყველა კრიტირიუმს დააკმაყოფილებს, გადავა კენჭისყრის ეტაპზე. გაიმარჯვებს 5 პროექტი, 2 ქალაქ ბოლნისში, ხოლო 2 სასოფლო დასახლებებში, რომელიც მოსახლეობის ყველაზე მეტ მხარდაჭერას მოიპოვებს. გამარჯვებული პროექტი 2023 წლის ბიუჯეტიდან დაფინანსდება.

GIZ #GGLD #GermanCooperation

პროექტი ხორციელდება GIZ-ის (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) მხარდაჭერით და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) დაკვეთით, პროგრამის „კარგი მმართველობა ადგილობრივი განვითარებისთვის სამხრეთ კავკასიაში“ (GGLD) ფარგლებში.
Project is implemented with the support of the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) commissioned by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) within the frames of the programme – Good Governance for Local Development South Caucasus (GGLD)

წინა სტატიადაგეგმე შენი ბიუჯეტი!
შემდეგი სტატიასაქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით გუდაურში სამაშველო ოპერაციის დროს დაღუპიულები მედლით დაჯილდოვდნენ