ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მორიგი სხდომა გამართა

0
142
გიორგი მირიანაშვილი, კონსტანტიძე კორძაძე

15 აგვისტოს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მორიგი სხდომა გამართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე გიორგი მირიანაშვილი უძღვებოდა. სხდომაზე განხილული იყო შემდეგი ოთხი საკითხი:

1. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 1 დეკემბრის №17 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; 2.„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 20 იანვრის №2 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“; 3.„საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით გათვალისწინებული საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის საფუძველზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ჩატარებული სოფლის კრებების შედეგად მოთხოვნილი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 18 აპრილის N8 გაკნარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“; 4. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში“. სამივე საკითხზე მიღებული იქნა დადებითი გადაწყვეტილება.

ასევე დადებითად შეფასდა 2022 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში.

წინა სტატია,,დიდგორობის” სახალხო დღესასწაულს ბოლნისის მუნიციპალიტეტი შეუერთდა
შემდეგი სტატიაბოლნისში ვენახების კადასტრის პროგრამის განხორციელება დაიწყო