რისი განთავსება იგეგმება „ორბის” შენობაში

0

დღეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  ქონების საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხაში ცვლილება შევიდა. 2014 წლის 3 აპრილის №8 განკარგულებით, საპრივატიზებო ობიექტების ნუსხიდან ამოღებული იქნა სულხან საბა-ორბელიანის №111-ში მდებარე უფუნქციოდ დარჩენილი ,,ორბის“ შენობა, სადაც უახლოეს პერიოდში იუსტიციის სამინისტრო იუსტიციის სახლს ააშენებს.

.


Share.

Leave A Reply