მიწის კერძო საკუთრებაში რეგისტრაციისთვის ბარიერები იხსნება

0

5630e54b944b4 შემუშავდება საამზომველო ნახაზის ერთიანი სტანდარტი, პროექტში ჩართული ამზომველები სერტიფიკაციას გაივლიან
 საჯარო რეესტრი მოქალაქეს დაეხმარება საკუთრების დამადასტურებელი საბუთების მოძიებაში
 სახელმწიფო მესაკუთრეებს დავების მოგვარებაში დაეხმარება


Share.

Comments are closed.