225 ბოლნისელი აბიტურიენტიდან 181 სტუდენტი გახდა

0

503a0e9f26ffერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ბოლნისის მუნიციპალიტეტში არსებული საჯარო და კერძო სკოლების 225 კურსდამთავრებული დარეგისტრირდა. 225 აბიტურიენტიდან სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში 181 ჩაირიცხა, სახელმწიფო დაფინანსება კი 27-მა მოიპოვა.

 

 1. სოფელ დისველის საჯარო  სკოლა:  აბარებდა 8,  ჩაირიცხა  3
 2. სოფელ ქვემო არქევანის საჯარო სკოლა აბარებდა 5, ჩაირიცხა 4.( 1 გრანტი)
 3. სოფელ მამხუტის საჯარო სკოლა აბარებდა 6,  ჩაირიცხა 4 ( 1 გრანტი)
 4. სოფელ ქვემო ბოლნისის  #1 საჯარო სკოლა:  აბარებდა  1, ჩაირიცხა 1.
 5. სოფელ ტალავერის # 2 საჯარო სკოლა:  აბარებდა  14, ჩაირიცხა 14 (1 გრანტი)
 6. სოფელ  ტალავერის #1 საჯარო სკოლა: აბარებდა 6, ჩაირიცხა  6 ( 2 გრანტი)
 7. სოფელ ძველი ქვეშის საჯარო სკოლა:  აბარებდა 6,  ჩაირიცხა  5 (1 გრანტი)
 8. სოფელ ძველი  გეტას საჯარო სკოლა:  აბარებდა 1, ჩაირიცხა  1
 9. სოფელ ჭაპალას საჯარო სკოლა: აბარებდა 11, ჩაირიცხა 5
 10. სოფელ ქვემო ბოლნისის  #2 საჯარო სკოლა:  აბარებდა  3, ჩაირიცხა 1
 11. სოფელ ბოლნისის საჯარო სკოლა:  აბარებდა 2,  ჩაირიცხა 2.
 12. სოფ. მუხრანას საჯარო სკოლა: აბარებდა 9, ჩაირიცხა 7
 13. ქალაქ ბოლნისის # 1 საჯარო სკოლა: აბარებდა 22,  ჩაირიცხა 17  (3 გრანტი)
 14. ქალაქ ბოლნისის # მე-3-ე საჯარო სკოლა:  აბარებდა 13, ჩაირიცხა 13 (1 გრანტი)
 15. ქალაქ ბოლნისის # მე-5-ე საჯარო სკოლა: აბარებდა 32, ჩაირიცხა 26  (7 გრანტი)
 16. დაბა კაზრეთის #1 საჯარო სკოლა: აბარებდა   33, ჩაირიცხა  26 (4 გრანტი)
 17. დაბა კაზრეთის #2 საჯარო სკოლა: აბარებდა 3,  ჩაირიცხა  2
 18. სოფელ რატევანის საჯარო სკოლა: აბარებდა 10,  ჩაირიცხა 7  (1 გრანტი)
 19. სოფელ ტანძიის საჯარო სკოლა: აბარებდა 9, ჩაირიცხა   ( 1გრანტი)
 20. ი. ბოლნელის სახელობის ბოლნისის სასულიერო სკოლა:  აბარებდა 9,  ჩაირიცხა 9  (3 გრანტი)
 21. კერძო სკოლა,, დავითიანი“  აბარებდა 9 ჩაირიცხა, 9 (1 გრანტი, 4 სრული სახელმწიფო დაფინანსება)
 22. სოფელ ნახიდურის საჯარო სკოლა: აბარებდა 6,  ჩაირიცხა  6  (1 გრანტი)
 23. სოფ. სავანეთის საჯარო სკოლა: აბარებდა 1,  ჩაირიცხა 1
 24. სოფელ რაჭისუბანის საჯარო სკოლა: აბარებდა 6, ჩაირიცხა 6

შეგახსენებთ, რომ ბოლნისის მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სტუდენტთა ფულად დახმარებას. მუნიციპალიტეტმა შესაბამისი განცხადება რამდენიმე დღის წინ გაავრცელა.
სტუდენტებმა მიმდინარე წლის 20 სექტემბრამდე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში უნდა წარადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:
1ობოლი სტუდენტები და სტუდენტები მარჩენალდაკარგული ოჯახებიდან, რომლებიც სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში:
1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. სასწავლებლიდან ცნობა
3. გარდაცველების მოწმობა
4. პირადი ანგარიში ბანკიდან
5. დაბადების მოწმობის ასლი
6. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტა (ფორმა #1) ასლი
2 სტუდენტები იძულებით გადაადგილებული ოჯახებიდან , რომლებიც საწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში;
1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. დევნილის მოწმობა
3. სასწავლებლიდან ცნობა
4. პირადი ანგარიში ბანკიდან
5. დაბადების მოწმობის ასლი
3) სტუდენტები სოცილურად დაუცველი (0-დან 70001 ქულამდე) ოჯახებიდან, რომლებიც სწავლობენ სახელწიფო აკრედიტებულ უმაღლე სსასწავლებელში;
1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. სოციალურად დაუცველის მოწმობა (0 დან 70001 ქულამდე)
3. სასწავლებლიდან ცნობა
4. პირადი ანგარიში ბანკიდან
5. დაბადების მოწმობის ასლი
6. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტა (ფორმა #1) ასლი
4. სტუდენტები მრავალშვილიანი ოჯახებიდან (სამი და მეტი შვილი) რომლებიც სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში;
1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. დაბადების მოწმობის ასლი
3. პირადი ანგარიში ბანკიდან
4. სასწავლებლიდან ცნობა
5. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტა (ფორმა #1) ასლი
5.სტუდენტები ოჯახებიდან სადაც არის ორი ან მეტი სტუდენტი და სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში;
1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. დაბადების მოწმობის ასლი
3. პირადი ანგარიში ბანკიდან
4. სასწავლებლიდან ცნობა
5. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტა (ფორმა #1) ასლი
6.წარჩინებული სტუდენტები;
1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. დაბადების მოწმობის ასლი
3. პირადი ანგარიში ბანკიდან
4. სასწავლებლიდან ცნობა
5. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტა (ფორმა #1) ასლი
6. ამონაწერი ქულების შესახებ;

11713763_988161364578316_3864680358396499629_o

Share.

Comments are closed.