ბოლნისის მუნიციპალიტეტი სტუდენტთა დახმარების პროგრამას განაგრძობს

0

11713763_988161364578316_3864680358396499629_oბოლნისის მუნიციპალიტეტი აგრძელებს სტუდენტთა ფულად დახმარებას. მუნიციპალიტეტმა შესაბამისი განცხადება დღეს გაავრცელა.
სტუდენტებმა მიმდინარე წლის 20 სექტემბრამდე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში უნდა წარადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:
1ობოლი სტუდენტები და სტუდენტები მარჩენალდაკარგული ოჯახებიდან, რომლებიც სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში:
1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. სასწავლებლიდან ცნობა
3. გარდაცველების მოწმობა
4. პირადი ანგარიში ბანკიდან
5. დაბადების მოწმობის ასლი
6. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტა (ფორმა #1) ასლი
2 სტუდენტები იძულებით გადაადგილებული ოჯახებიდან , რომლებიც საწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში;
1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. დევნილის მოწმობა
3. სასწავლებლიდან ცნობა
4. პირადი ანგარიში ბანკიდან
5. დაბადების მოწმობის ასლი
3) სტუდენტები სოცილურად დაუცველი (0-დან 70001 ქულამდე) ოჯახებიდან, რომლებიც სწავლობენ სახელწიფო აკრედიტებულ უმაღლე სსასწავლებელში;
1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. სოციალურად დაუცველის მოწმობა (0 დან 70001 ქულამდე)
3. სასწავლებლიდან ცნობა
4. პირადი ანგარიში ბანკიდან
5. დაბადების მოწმობის ასლი
6. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტა (ფორმა #1) ასლი
4. სტუდენტები მრავალშვილიანი ოჯახებიდან (სამი და მეტი შვილი) რომლებიც სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში;
1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. დაბადების მოწმობის ასლი
3. პირადი ანგარიში ბანკიდან
4. სასწავლებლიდან ცნობა
5. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტა (ფორმა #1) ასლი
5.სტუდენტები ოჯახებიდან სადაც არის ორი ან მეტი სტუდენტი და სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში;
1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. დაბადების მოწმობის ასლი
3. პირადი ანგარიში ბანკიდან
4. სასწავლებლიდან ცნობა
5. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტა (ფორმა #1) ასლი
6.წარჩინებული სტუდენტები;
1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. დაბადების მოწმობის ასლი
3. პირადი ანგარიში ბანკიდან
4. სასწავლებლიდან ცნობა
5. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტა (ფორმა #1) ასლი
6. ამონაწერი ქულების შესახებ;

Share.

Comments are closed.