29 აპრილიდან 15 მაისის ჩათვლით ბოლნისში საბიბლიოთეკო კვირეული მოეწყობა

0

wigni-700x450საბიბლიოთეკო კვირეულის 2015 განრიგი
29 აპრილი- 15 მაისი
ინოვაციური ბიბლიოთეკა თანამედროვე საზოგადოებისთვის
29 აპრილი— მთავარი ბიბლიოთეკა
ა) კვირეულის გახსნა– ბიბლიოთეკის მკითხველთა ნამუშევრების გამოფენა.“სიცოცხლე მოკლეა, ხელოვნება გრძელი“.
ბ) ლიტერატურულ-საგანმანათლებლო პროექტი- ,,ცოცხალი წიგნები“.
პროექტის ფარგლებში თანამედროვე მწერლები ესტუმრებიან ჩვენს რეგიონს და შეხვდებიან ბიბლიოთეკის მკითხველებს, გაიმართება დისკუსიები მათთვის საინტერესო თემებზე. 16.30 სთ.
30 აპრილი–ბიბლიოთეკარის დღე. ჩვენი ბიბლიოთეკარების მიწვევა პარლამენტის ბიბლიოთეკაში. კვირეულის გახსნა. წიგნის პრეზენტაცია. ,,პოეტი ბიბლიოთეკარები.“
1 მაისი— საბავშვო ბიბლიოთეკა–თემატური საღამო ,,სიკეთის სახით განფენილი ცოდნა და გამოცდილება“. 15.00 სთ.
1 მაისი– სოფელი ბოლნისის სასოფლო ბიბლიოთეკა პოეზიის საღამო, „სასოებამ ფრთა გაშალა“ 12.00სთ.
1მაისი–მთ. ბიბლიოთეკა.
განათლების სამინისტროს პროექტი: საგანმანათლებლო ინიციატივა „მომავალი თაობა“, რომელშიც ჩართული არიან ბოლნისის რაიონის სკოლები. 14:00სთ.
4 მაისი— დ. კაზრეთის ბიბლიოთეკა– პოეზიის საღამო ,, მისთვის, რომ მიყვარს მე საქართველო“. 14.00 სთ.
4 მაისი– სოფ. ბალიჭის სასოფლო ბიბლიოთეკა— დიმიტრი ყიფიანი—ქართველი საზოგადო მოღვაწე. ,, მნათობი სხივებს მაღლით ჰფენს თავდადებულის საფლავსა“.
12.00 სთ.
5 მაისი–სოფ რაჭისუბნის სასოფლო ბიბლიოთეკა .პოეზიის საღამო „გული ლოცვას ლექსად მთხოვდა.“ 14:00სთ.
5 მაისი–დაბა თამარისის ბიბლიოთეკა. თემატური საღამო. „ბოლნისი ჩვენი დედულეთია, ჩვენი საქართველოა და ყველას საზრუნავია. 12:სთ.

6 მაისი — სოფ. ქვეშის სასოფლო ბიბლიოთეკა–თემატური საღამო ,,ძველისა და ახლის მრავალსაუკუნოვანი გადაძახილი“. 14.00 სთ.

7–მაისი– საქალაქო ბიბლიოთეკა–თემატური საღამო–,,მითები,სამზარეულო და სამოსი“. 15.00 სთ.

8 მაისი–მთავარი ბიბლიოთეკა.
ლიტერატურული კომპოზიცია.
„შენი ჭირიმე სიკვდილო,
სიცოცხლე ფასობს შენითა.“ 14:00:სთ.

13 მაისი– სოფ.ტანძიის სასოფლო ბიბლიოთეკა– ლიტერატურული საღამო–

,,მაგრამ მარტო წვრთნა რას იზამს,
თუ ბუნებამ არ უშველა „. 14.00 სთ.
14 მაისი– რატევნის სასოფლო ბიბლიოთეკა–პოეზიის საღამო ,, პოეტურ მისტერიათა საიდუმლო“. 14.00 სთ.

15 მაისი– მთავარი ბიბლიოთეკა–დასკვნითი ღონისძიება. 15.00 სთ.

Share.

Comments are closed.