სახელმწიფო უწყებებში სტაჟირების მსურველთა რეგისტრაცია იწყება

0

o-JOB-STUDENT-facebook-680x365სახელმწიფო უწყებებში სტაჟირების მსურველთა მეორე ნაკადის რეგისტრაცია დღეს დაიწყო.

სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად, სტუდენტებს  საშუალება ექნებათ, საკუთარი მონაცემები განათავსონ  ელექტრონულ ბაზაში, ვებ-გვერდზე – www. stajireba.gov.ge. განაცხადები 26 მარტის 15:00 საათამდე მიიღება. საჯარო სამსახურის ბიუროს ხელმძღვანელის, ეკატერინე ქარდავას ინფორმაციით, ამ ეტაპზე სტაჟირებისთვის 8746 ვაკანტური ადგილია, ხოლო მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებულია 13 527 წარჩინებული სტუდენტი და კურსდამთავრებული.

2014 წლის სექტემბერში სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 1351 სტუდენტი და კურსდამთავრებული დარეგისტრირდა, რომელთაგან სხვადასხვა მიზეზთა გამო (პირადი განცხადების საფუძველზესტაჟირებაზე უარი, სტაჟირების ადგილზე გამოუცხადებლობა, სტაჟირების არასაპატიო გაცდენა და ა.შ.) სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა წარმატებით დაასრულა 908 სტუდენტმა/კურსდამთავრებულმა.

აღსანიშნავია, რომ სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის გავლის შემდგომ სტაჟირების ადგილზე  – სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებებში, შრომითი ხელშეკრულებით 49 სტაჟიორი დასაქმდა.

სექტემბრის ნაკადის ფარგლებში ყველაზე პოპულარულ საგანმანათლებლო მიმართულებებს სოციალური მეცნიერებები, სამართალი და ბიზნესადმინისტრირება წარმოადგენდა.

საჯარო უწყებებში სტაჟირების პროგრამა უნივერსიტეტებთან მჭიდრო თანამშრომლობით ხორციელდება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციას,  საჯარო სამსახურის ბიუროსა და 28 აკრედიტებულ უნივერსიტეტსშორის პროგრამის ფარგლებში გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი.

სტაჟირების პროგრამაში ჩართვა შეუძლიათ ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის, მაგისტრატურისა და დოქტურანტურის სტუდენტებს, რომელთაც მაღალი აკადემიური მოსწრება აქვთ, რაც დასტურდება GPA-თ(მინიმუმ 3.0 შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში GPA-ს გამოთვლის წესის არსებობის შემთხვევაში) ან საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული შეფასებების საშუალო არითმეტიკულით(მინიმუმ (B) ძალიან კარგი 81-90%);  სტაჟირების გავლის შესაძლებლობა აქვთ, აგრეთვე, იმ კურსდამთავრებულებსაც, რომლებიც აკმაყოფილებენ აღნიშნული მაღალი აკადემიური მოსწრების მოთხოვნებს და მათი სწავლისდასრულებიდან გასული არ არის ორ წელზე მეტი.

საჯარო უწყებებში სტაჟირების პროგრამა, საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით, 2014 წლიდან დაიწყო. სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამა სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს, მიიღონ საჯარო მოხელისთვისაუცილებელი პროფესიული გამოცდილება და საჯარო უწყებების მუშაობის პრინციპებს გაეცნონ. პრემიერის ინიციატივის მიზანია, სტუდენტებს საკუთარი შესაძლებლობების გამოვლენისა და გაუმჯობესების საშუალება მიეცეთ.  საჯარო უწყებებში სტაჟირება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ახალგაზრდებისთვის დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების შექმნას.


Share.

Leave A Reply