სტუდენტთა საყურადღებოდ!

0

1240651_846533688741085_4003725456972108209_nბოლნისის მუნიციპალიტეტი 2015 წელსაც აგრძელებს სტუდენტთა ფულად დახმარებას .
გთხოვთ, მიმდინარე წლის 25 იანვრამდე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურში წარადგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

1ობოლი სტუდენტები და სტუდენტები მარჩენალდაკარგული ოჯახებიდან, რომლებიც სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში:

1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. სასწავლებლიდან ცნობა
3. გარდაცველების მოწმობა
4. პირადი ანგარიში ბანკიდან
5. დაბადების მოწმობის ასლი
6. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტა (ფორმა #1) ასლი

2 სტუდენტები იძულებით გადაადგილებული ოჯახებიდან , რომლებიც საწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში;

1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. დევნილის მოწმობა
3. სასწავლებლიდან ცნობა
4. პირადი ანგარიში ბანკიდან
5. დაბადების მოწმობის ასლი
3) სტუდენტები სოცილურად დაუცველი (0-დან 70001 ქულამდე) ოჯახებიდან, რომლებიც სწავლობენ სახელწიფო აკრედიტებულ უმაღლე სსასწავლებელში;

1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. სოციალურად დაუცველის მოწმობა (0 დან 70001 ქულამდე)
3. სასწავლებლიდან ცნობა
4. პირადი ანგარიში ბანკიდან
5. დაბადების მოწმობის ასლი
6. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტა (ფორმა #1) ასლი
4. სტუდენტები მრავალშვილიანი ოჯახებიდან (სამი და მეტი შვილი) რომლებიც სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში;

1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. დაბადების მოწმობის ასლი
3. პირადი ანგარიში ბანკიდან
4. სასწავლებლიდან ცნობა
5. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტა (ფორმა #1) ასლი
5.სტუდენტები ოჯახებიდან სადაც არის ორი ან მეტი სტუდენტი და სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში;

1. პირადობის მოწმობის ასლი
2. დაბადების მოწმობის ასლი
3. პირადი ანგარიში ბანკიდან
4. სასწავლებლიდან ცნობა
5. სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოდან განცხადება-ანკეტა (ფორმა #1) ასლი

Share.

Leave A Reply